Zwroty | polski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AMS (à mon sens)
AIUI (jak rozumiem)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
Now (maintenant)
ATM (w tym momencie)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (będę później)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (do zobaczenia)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (choć trudno w to uwierzyć)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
z/w (zaraz wracam)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (przynieś swoje piwo)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
A+ (à plus tard)
CU (do zobaczenia)
Używane, gdy się żegnamy
++ (à plus tard)
CUL (do zobaczenia później)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (Czy my się znamy?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
FDC (fin de conversation)
EOM (koniec)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI : for your information (pour information)
FYI (dla twojej wiadomości)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
J'y go (je dois partir)
G2G (muszę iść)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
AMA (à mon avis)
IMO (moim zdaniem)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
AMHA (à mon humble avis)
MSZ (moim skromnym zdaniem)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jestem Ci winien przysługę)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
C1Blag (c'est une blague)
J/K (tylko żartowałem)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
A+ (à plus tard)
L8R (później)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
MDR (mort de rire)
LOL (śmiać się głośno)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (nie twój interes)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (nie teraz)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
DDD : demande de discussion
RFD (zaproszenie do rozmowy)
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (odpisz)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
PEH (pour être honnête)
TBH (szczerze mówiąc)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
MDA (merci d'avance)
TIA (z góry dziękuję)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
Mci (merci)
THX (dzięki)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Pr toi (pour toi)
4U
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby