Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AMS (à mon sens)
내가 이해하기론
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASV (âge, sexe, ville)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
Now (maintenant)
지금
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
잠깐만
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
A12C4 (à un de ces quatre)
다음에 봐
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
믿든지 말든지
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
잠깐만 어디좀
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
A+ (à plus tard)
다음에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy
++ (à plus tard)
나중에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Cki ? (on se connaît ?)
누구세요?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
FDC (fin de conversation)
메세지 끝
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI : for your information (pour information)
알아두라고 하는 말이에요.
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
J'y go (je dois partir)
갑자기 어디를 가야해요.
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
AMA (à mon avis)
제 생각이에요.
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
AMHA (à mon humble avis)
제 누추한 의견이지만,
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
제가 빚진게 있네요.
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
C1Blag (c'est une blague)
그냥 농담이에요.
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
A+ (à plus tard)
나중에요!
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
MDR (mort de rire)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
신경쓰지 마세요.
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN : not right now (pas maintenant)
지금 말구요.
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
DDD : demande de discussion
얘기하고 싶은게 있어요.
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
RSTP (réponds, s'il te plaît)
답장 하세요.
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
PEH (pour être honnête)
솔직히 말하면,
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
MDA (merci d'avance)
미리 감사드려요.
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
Mci (merci)
감사해요.
Używane, gdzy dziękujemy komuś
A TT (à tout à l'heure)
나중에 이야기 해요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Pr toi (pour toi)
당신에게 드립니다.
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby