Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AMS (à mon sens)
KMK (kiel mi komprenas)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASV (âge, sexe, ville)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
Now (maintenant)
NMM (nunmomente)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
RPM (returne pli malfrue)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
A12C4 (à un de ces quatre)
ĜR (ĝis revido)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
KAN (kredu aŭ ne)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
RPM (returne pli malfrue)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
KPB (kunportu propran bieron)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
A+ (à plus tard)
ĜR (ĝis revido)
Używane, gdy się żegnamy
++ (à plus tard)
ĜR (ĝis revido)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Cki ? (on se connaît ?)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
FDC (fin de conversation)
FDM (fino de mesaĝo)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI : for your information (pour information)
PVI (por via informo)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
J'y go (je dois partir)
MDF (mi devas foriri)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
AMA (à mon avis)
EMO (en mia opinio)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
AMHA (à mon humble avis)
EMHO (en mia humila opinio)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
C1Blag (c'est une blague)
E/Ŝ (estas ŝerco)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
A+ (à plus tard)
Poste
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
MDR (mort de rire)
LOL (laughing out loud)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN : not right now (pas maintenant)
NN (ne nun)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
DDD : demande de discussion
AAD (alvoko al diskutado)
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (teksto reen)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
PEH (pour être honnête)
Honeste
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
MDA (merci d'avance)
AD (Antaŭdankaon)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
Mci (merci)
DK (Dankon)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
A TT (à tout à l'heure)
PKVP (parolu kun vi poste)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Pr toi (pour toi)
PV (por vi)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby