Zwroty | duński - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AMS (à mon sens)
AIUI ( Som jeg forstår det)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (alder, køn, sted?)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
Now (maintenant)
ATM (i øjeblikket)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (jeg er tilbage senere)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (vi ses)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (tro det eller ej)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (jeg er tilbage snart)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (medbring selv øl)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
A+ (à plus tard)
CU (vi ses)
Używane, gdy się żegnamy
++ (à plus tard)
CUL (vi ses senere)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (kender jeg dig?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
FDC (fin de conversation)
EOM (Besked slut)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI : for your information (pour information)
FYI (til information)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
J'y go (je dois partir)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
AMA (à mon avis)
IMO (efter min mening)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
AMHA (à mon humble avis)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jeg skylder dig)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
C1Blag (c'est une blague)
J/K (jeg joker bare)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
A+ (à plus tard)
L8R (senere)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
MDR (mort de rire)
LOL (griner højt)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB ( pas dig selv)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (ikke lige nu)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
DDD : demande de discussion
RFD (anmodning on en diskussion)
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (skriv tilbage)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
PEH (pour être honnête)
TBH (for at være ærlig)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
MDA (merci d'avance)
TIA ( Tak på forhånd)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
Mci (merci)
THX (tak)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Pr toi (pour toi)
4U (til dig)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby