Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AMS (à mon sens)
就我理解
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASV (âge, sexe, ville)
年龄、性别和地址?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
Now (maintenant)
现在
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
一会儿回来
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
A12C4 (à un de ces quatre)
再见
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
信不信由你
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
马上回来
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
请自带啤酒
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
A+ (à plus tard)
再见
Używane, gdy się żegnamy
++ (à plus tard)
一会儿见
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Cki ? (on se connaît ?)
我们认识吗?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
FDC (fin de conversation)
信息结束
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI : for your information (pour information)
供您参考的信息
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
J'y go (je dois partir)
我必须离开
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
AMA (à mon avis)
在我看来
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
AMHA (à mon humble avis)
我的愚见
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
我欠您一个人情
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
C1Blag (c'est une blague)
只是开玩笑
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
A+ (à plus tard)
一会儿
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
MDR (mort de rire)
大笑
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
不要多管闲事
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN : not right now (pas maintenant)
现在不行
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
DDD : demande de discussion
要求讨论
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
RSTP (réponds, s'il te plaît)
请回复
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
PEH (pour être honnête)
说实话
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
MDA (merci d'avance)
提前谢谢您
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
Mci (merci)
谢谢
Używane, gdzy dziękujemy komuś
A TT (à tout à l'heure)
一会聊
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Pr toi (pour toi)
给你的
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby