Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AMS (à mon sens)
AIUI (as I understand it)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (age, sex, location?)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
Now (maintenant)
ATM (at the moment)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (be back later)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (be seeing you)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (believe it or not)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (be right back)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (bring your own beer)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
A+ (à plus tard)
CU (see you)
Używane, gdy się żegnamy
++ (à plus tard)
CUL (see you later)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (do I know you?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
FDC (fin de conversation)
EOM (end of message)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI : for your information (pour information)
FYI (for your information)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
J'y go (je dois partir)
G2G (got to go)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
AMA (à mon avis)
IMO (in my opinion)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
AMHA (à mon humble avis)
IMHO (in my humble opinion)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (I owe you)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
C1Blag (c'est une blague)
J/K (just kidding)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
A+ (à plus tard)
L8R (later)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
MDR (mort de rire)
LOL (laughing out loud)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (mind your own business)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (not right now)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
DDD : demande de discussion
RFD (request for discussion)
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (text back)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
PEH (pour être honnête)
TBH (to be honest)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
MDA (merci d'avance)
TIA (thanks in advance)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
Mci (merci)
THX (thanks)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (talk to you later)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
Pr toi (pour toi)
4U (for you)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby