Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

KMK (kiel mi komprenas)
내가 이해하기론
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
NMM (nunmomente)
지금
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
RPM (returne pli malfrue)
잠깐만
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
ĜR (ĝis revido)
다음에 봐
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
KAN (kredu aŭ ne)
믿든지 말든지
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
RPM (returne pli malfrue)
잠깐만 어디좀
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
KPB (kunportu propran bieron)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
ĜR (ĝis revido)
다음에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy
ĜR (ĝis revido)
나중에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
누구세요?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
FDM (fino de mesaĝo)
메세지 끝
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
PVI (por via informo)
알아두라고 하는 말이에요.
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
MDF (mi devas foriri)
갑자기 어디를 가야해요.
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
EMO (en mia opinio)
제 생각이에요.
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
EMHO (en mia humila opinio)
제 누추한 의견이지만,
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
제가 빚진게 있네요.
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
E/Ŝ (estas ŝerco)
그냥 농담이에요.
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
Poste
나중에요!
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL (laughing out loud)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
신경쓰지 마세요.
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NN (ne nun)
지금 말구요.
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
AAD (alvoko al diskutado)
얘기하고 싶은게 있어요.
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (teksto reen)
답장 하세요.
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
Honeste
솔직히 말하면,
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
AD (Antaŭdankaon)
미리 감사드려요.
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
DK (Dankon)
감사해요.
Używane, gdzy dziękujemy komuś
PKVP (parolu kun vi poste)
나중에 이야기 해요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
PV (por vi)
당신에게 드립니다.
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby