Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

KMK (kiel mi komprenas)
AMS (à mon sens)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ASV (âge, sexe, ville)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
NMM (nunmomente)
Now (maintenant)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
RPM (returne pli malfrue)
Je re (je reviens tout de suite)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
ĜR (ĝis revido)
A12C4 (à un de ces quatre)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
KAN (kredu aŭ ne)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
RPM (returne pli malfrue)
Je re (je reviens tout de suite)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
KPB (kunportu propran bieron)
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
ĜR (ĝis revido)
A+ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy
ĜR (ĝis revido)
++ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Cki ? (on se connaît ?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
FDM (fino de mesaĝo)
FDC (fin de conversation)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
PVI (por via informo)
FYI : for your information (pour information)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
MDF (mi devas foriri)
J'y go (je dois partir)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
EMO (en mia opinio)
AMA (à mon avis)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
EMHO (en mia humila opinio)
AMHA (à mon humble avis)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
E/Ŝ (estas ŝerco)
C1Blag (c'est une blague)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
Poste
A+ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL (laughing out loud)
MDR (mort de rire)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NN (ne nun)
NRN : not right now (pas maintenant)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
AAD (alvoko al diskutado)
DDD : demande de discussion
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (teksto reen)
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
Honeste
PEH (pour être honnête)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
AD (Antaŭdankaon)
MDA (merci d'avance)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
DK (Dankon)
Mci (merci)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
PKVP (parolu kun vi poste)
A TT (à tout à l'heure)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
PV (por vi)
Pr toi (pour toi)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby