Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

KMK (kiel mi komprenas)
AIUI (as I understand it)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ASL (age, sex, location?)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
NMM (nunmomente)
ATM (at the moment)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
RPM (returne pli malfrue)
BBL (be back later)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
ĜR (ĝis revido)
BCNU (be seeing you)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
KAN (kredu aŭ ne)
BION (believe it or not)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
RPM (returne pli malfrue)
BRB (be right back)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
KPB (kunportu propran bieron)
BYOB (bring your own beer)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
ĜR (ĝis revido)
CU (see you)
Używane, gdy się żegnamy
ĜR (ĝis revido)
CUL (see you later)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
DIKU (do I know you?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
FDM (fino de mesaĝo)
EOM (end of message)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
PVI (por via informo)
FYI (for your information)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
MDF (mi devas foriri)
G2G (got to go)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
EMO (en mia opinio)
IMO (in my opinion)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
EMHO (en mia humila opinio)
IMHO (in my humble opinion)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
IOU (I owe you)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
E/Ŝ (estas ŝerco)
J/K (just kidding)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
Poste
L8R (later)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL (laughing out loud)
LOL (laughing out loud)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
MYOB (mind your own business)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NN (ne nun)
NRN (not right now)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
AAD (alvoko al diskutado)
RFD (request for discussion)
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (teksto reen)
TB (text back)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
Honeste
TBH (to be honest)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
AD (Antaŭdankaon)
TIA (thanks in advance)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
DK (Dankon)
THX (thanks)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
PKVP (parolu kun vi poste)
TTYL (talk to you later)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
PV (por vi)
4U (for you)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby