Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI ( Som jeg forstår det)
내가 이해하기론
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (alder, køn, sted?)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
ATM (i øjeblikket)
지금
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (jeg er tilbage senere)
잠깐만
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
BCNU (vi ses)
다음에 봐
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION (tro det eller ej)
믿든지 말든지
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
BRB (jeg er tilbage snart)
잠깐만 어디좀
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (medbring selv øl)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU (vi ses)
다음에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy
CUL (vi ses senere)
나중에 봐요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (kender jeg dig?)
누구세요?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (Besked slut)
메세지 끝
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (til information)
알아두라고 하는 말이에요.
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (jeg er nødt til at gå)
갑자기 어디를 가야해요.
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (efter min mening)
제 생각이에요.
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
제 누추한 의견이지만,
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (jeg skylder dig)
제가 빚진게 있네요.
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (jeg joker bare)
그냥 농담이에요.
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
L8R (senere)
나중에요!
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL (griner højt)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB ( pas dig selv)
신경쓰지 마세요.
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN (ikke lige nu)
지금 말구요.
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (anmodning on en diskussion)
얘기하고 싶은게 있어요.
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (skriv tilbage)
답장 하세요.
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (for at være ærlig)
솔직히 말하면,
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA ( Tak på forhånd)
미리 감사드려요.
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (tak)
감사해요.
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (vi snakkes ved senere)
나중에 이야기 해요.
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
4U (til dig)
당신에게 드립니다.
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby