Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI ( Som jeg forstår det)
AMS (à mon sens)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (alder, køn, sted?)
ASV (âge, sexe, ville)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
ATM (i øjeblikket)
Now (maintenant)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (jeg er tilbage senere)
Je re (je reviens tout de suite)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
BCNU (vi ses)
A12C4 (à un de ces quatre)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION (tro det eller ej)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
BRB (jeg er tilbage snart)
Je re (je reviens tout de suite)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (medbring selv øl)
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU (vi ses)
A+ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy
CUL (vi ses senere)
++ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (kender jeg dig?)
Cki ? (on se connaît ?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (Besked slut)
FDC (fin de conversation)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (til information)
FYI : for your information (pour information)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (jeg er nødt til at gå)
J'y go (je dois partir)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (efter min mening)
AMA (à mon avis)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
AMHA (à mon humble avis)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (jeg skylder dig)
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (jeg joker bare)
C1Blag (c'est une blague)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
L8R (senere)
A+ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL (griner højt)
MDR (mort de rire)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB ( pas dig selv)
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN (ikke lige nu)
NRN : not right now (pas maintenant)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (anmodning on en diskussion)
DDD : demande de discussion
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (skriv tilbage)
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (for at være ærlig)
PEH (pour être honnête)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA ( Tak på forhånd)
MDA (merci d'avance)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (tak)
Mci (merci)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (vi snakkes ved senere)
A TT (à tout à l'heure)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
4U (til dig)
Pr toi (pour toi)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby