Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

就我理解
AIUI (as I understand it)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
年龄、性别和地址?
ASL (age, sex, location?)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
现在
ATM (at the moment)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
一会儿回来
BBL (be back later)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
再见
BCNU (be seeing you)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
信不信由你
BION (believe it or not)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
马上回来
BRB (be right back)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
请自带啤酒
BYOB (bring your own beer)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
再见
CU (see you)
Używane, gdy się żegnamy
一会儿见
CUL (see you later)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
我们认识吗?
DIKU (do I know you?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
信息结束
EOM (end of message)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
供您参考的信息
FYI (for your information)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
我必须离开
G2G (got to go)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
在我看来
IMO (in my opinion)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
我的愚见
IMHO (in my humble opinion)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
我欠您一个人情
IOU (I owe you)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
只是开玩笑
J/K (just kidding)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
一会儿
L8R (later)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
大笑
LOL (laughing out loud)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
不要多管闲事
MYOB (mind your own business)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
现在不行
NRN (not right now)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
要求讨论
RFD (request for discussion)
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
请回复
TB (text back)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
说实话
TBH (to be honest)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
提前谢谢您
TIA (thanks in advance)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
谢谢
THX (thanks)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
一会聊
TTYL (talk to you later)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
给你的
4U (for you)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby