Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI (as I understand it)
AMS (à mon sens)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (age, sex, location?)
ASV (âge, sexe, ville)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
ATM (at the moment)
Now (maintenant)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (be back later)
Je re (je reviens tout de suite)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
BCNU (be seeing you)
A12C4 (à un de ces quatre)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION (believe it or not)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
BRB (be right back)
Je re (je reviens tout de suite)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (bring your own beer)
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU (see you)
A+ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy
CUL (see you later)
++ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (do I know you?)
Cki ? (on se connaît ?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (end of message)
FDC (fin de conversation)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (for your information)
FYI : for your information (pour information)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (got to go)
J'y go (je dois partir)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (in my opinion)
AMA (à mon avis)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
AMHA (à mon humble avis)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (I owe you)
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (just kidding)
C1Blag (c'est une blague)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
L8R (later)
A+ (à plus tard)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL (laughing out loud)
MDR (mort de rire)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB (mind your own business)
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN (not right now)
NRN : not right now (pas maintenant)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (request for discussion)
DDD : demande de discussion
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (text back)
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (to be honest)
PEH (pour être honnête)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA (thanks in advance)
MDA (merci d'avance)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (thanks)
Mci (merci)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (talk to you later)
A TT (à tout à l'heure)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
4U (for you)
Pr toi (pour toi)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby