Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI (as I understand it)
KMK (kiel mi komprenas)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (age, sex, location?)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
ATM (at the moment)
NMM (nunmomente)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (be back later)
RPM (returne pli malfrue)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
BCNU (be seeing you)
ĜR (ĝis revido)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION (believe it or not)
KAN (kredu aŭ ne)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
BRB (be right back)
RPM (returne pli malfrue)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (bring your own beer)
KPB (kunportu propran bieron)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU (see you)
ĜR (ĝis revido)
Używane, gdy się żegnamy
CUL (see you later)
ĜR (ĝis revido)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (do I know you?)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (end of message)
FDM (fino de mesaĝo)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (for your information)
PVI (por via informo)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (got to go)
MDF (mi devas foriri)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (in my opinion)
EMO (en mia opinio)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
EMHO (en mia humila opinio)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (I owe you)
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (just kidding)
E/Ŝ (estas ŝerco)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
L8R (later)
Poste
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL (laughing out loud)
LOL (laughing out loud)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB (mind your own business)
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN (not right now)
NN (ne nun)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (request for discussion)
AAD (alvoko al diskutado)
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (text back)
TB (teksto reen)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (to be honest)
Honeste
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA (thanks in advance)
AD (Antaŭdankaon)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (thanks)
DK (Dankon)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (talk to you later)
PKVP (parolu kun vi poste)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
4U (for you)
PV (por vi)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby