Zwroty | duński - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI (as I understand it)
AIUI ( Som jeg forstår det)
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (age, sex, location?)
ASL (alder, køn, sted?)
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
ATM (at the moment)
ATM (i øjeblikket)
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (be back later)
BBL (jeg er tilbage senere)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
BCNU (be seeing you)
BCNU (vi ses)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION (believe it or not)
BION (tro det eller ej)
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
BRB (be right back)
BRB (jeg er tilbage snart)
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (bring your own beer)
BYOB (medbring selv øl)
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU (see you)
CU (vi ses)
Używane, gdy się żegnamy
CUL (see you later)
CUL (vi ses senere)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (do I know you?)
DIKU (kender jeg dig?)
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (end of message)
EOM (Besked slut)
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (for your information)
FYI (til information)
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (got to go)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (in my opinion)
IMO (efter min mening)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (I owe you)
IOU (jeg skylder dig)
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (just kidding)
J/K (jeg joker bare)
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
L8R (later)
L8R (senere)
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL (laughing out loud)
LOL (griner højt)
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB (mind your own business)
MYOB ( pas dig selv)
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN (not right now)
NRN (ikke lige nu)
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (request for discussion)
RFD (anmodning on en diskussion)
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (text back)
TB (skriv tilbage)
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (to be honest)
TBH (for at være ærlig)
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA (thanks in advance)
TIA ( Tak på forhånd)
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (thanks)
THX (tak)
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (talk to you later)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
4U (for you)
4U (til dig)
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby