Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | SMSy i Internet

SMSy i Internet - SMSy - skróty

AIUI (as I understand it)
就我理解
Używane, gdy wyjaśniamy nasz punkt widzenia (w j.polskim nieużywane)
ASL (age, sex, location?)
年龄、性别和地址?
Używane na czatach, gdy pytamy o wiek, płeć i miejsce zamieszkania osoby (w j.polskim nieużywane)
ATM (at the moment)
现在
Używane dla określenia "teraz" (w j.polskim nieużywane)
BBL (be back later)
一会儿回来
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas (w j.polskim nieużywane)
BCNU (be seeing you)
再见
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
BION (believe it or not)
信不信由你
Używane, gdy wspominamy o czymś zaskakującym (w j.polskim nieużywane)
BRB (be right back)
马上回来
Używane, gdy musimy opuścić czat na jakiś czas
BYOB (bring your own beer)
请自带啤酒
Używane, gdy informujemy gości, by przynieśli swój alkohol na przyjęcie
CU (see you)
再见
Używane, gdy się żegnamy
CUL (see you later)
一会儿见
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
DIKU (do I know you?)
我们认识吗?
Używane, gdy nie poznajemy osoby, która do nas pisze (w j.polskim nieużywane)
EOM (end of message)
信息结束
Używane jako automatyczna odpowiedź na końcu rozmowy bądź sms-a (w j.polskim nieużywane)
FYI (for your information)
供您参考的信息
Używane, gdy mówimy osobie o czymś, wtrącając wypowiedź w poprzednią (w j.polskim nieużywane)
G2G (got to go)
我必须离开
Używane, gdy musimy nagle odejść od komputera (w j.polskim nieużywane)
IMO (in my opinion)
在我看来
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię (w j.polskim nieużywane)
IMHO (in my humble opinion)
我的愚见
Używane, gdy wyrażamy swoją opinię
IOU (I owe you)
我欠您一个人情
Używane, gdy ktoś zrobił coś dla nas i chcemy powiedzieć, że jesteśmy mu winni przysługę (w j.polskim nieużywane)
J/K (just kidding)
只是开玩笑
Używane, gdy powiemy dwuznaczny żart i nie wiadomo, czy mówimy serio, czy nie
L8R (later)
一会儿
Używane, gdy się żegnamy bądź gdy jesteśmy w danym momencie zajęci, ale zrobimy coś później (w j.polskim nieużywane)
LOL (laughing out loud)
大笑
Używane, gdy cos wydaje nam się zabawne
MYOB (mind your own business)
不要多管闲事
Używane, gdy chcemy zachować coś dla siebie (w j.polskim nieużywane)
NRN (not right now)
现在不行
Używane, gdy nie mamy czasu, by zrobić coś w danej chwili (w j.polskim nieużywane)
RFD (request for discussion)
要求讨论
Używane, gdy chcemy z kims o czymś porozmawiać
TB (text back)
请回复
Używane na końcu sms-a, gdy oczekujemy na odpowiedź (w j.polskim nieużywane)
TBH (to be honest)
说实话
Używane, gdy tłumaczymy lub wyjaśniamy naszą opinię na jakiś temat
TIA (thanks in advance)
提前谢谢您
Używane, gdy dziękujemy komuś, jeszcze zanim ta osoba nam pomoże (w j.polskim nieużywane)
THX (thanks)
谢谢
Używane, gdzy dziękujemy komuś
TTYL (talk to you later)
一会聊
Używane, gdy się żegnamy (w j.polskim nieużywane)
4U (for you)
给你的
Używane, gdy wysyłamy coś dla szczególnej osoby