Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | Powiadomienia i zaproszenia

List | E-mail | Powiadomienia i zaproszenia | Życzenia | SMSy i Internet

Powiadomienia i zaproszenia - Narodziny dziecka

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
We are happy to announce the birth of…
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Używane, gdy osoba trzecia powiadamia o narodzinach dziecka
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka; zwykle używane w kartkach ze zdjęciem dziecka
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
With love and hope we welcome…to the world.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka

Powiadomienia i zaproszenia - Zaręczyny

... en ... hebben zich verloofd.
…and…are engaged.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
…are happy to announce their engagement.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
We are happy to announce the engagement of…and…
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Tradycyjne, używane, gdy rodzice powiadamiają o zaręczynach swojej córki
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe

Powiadomienia i zaproszenia - Ślub

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie kobiety
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Używane przez rodziców pana młodego/panny młodej, gdy zapraszamy na ślub
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub bliskich przyjaciół

Powiadomienia i zaproszenia - Specjalne okazje

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Używane, gdy zapraszamy osoby na konkretny dzień, godzinę i w związku ze specjalną okazją
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Używane, gdy zapraszamy osoby na kolację w związku z jakąś okazją
U bent van harte uitgenodigd voor ...
You are cordially invited to…
Formalne, używane gdy zapraszamy osoby na oficjalne przyjęcie. Popularne przy zaproszeniach na służbową kolację.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formalne, używane gdy zapraszamy bliskich przyjaciół na ważne przyjęcie
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
We would very much like you to come.
Używane w zaproszeniach, gdy pytamy osobę czy przyjdzie, aby pokazać, że chcemy, by się pojawiła na przyjęciu
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Would you like to come to…for…?
Nieformalne, używamy, gdy zapraszamy znajomych bez szczególnej okazji, żeby się z nimi zobaczyć