Zwroty | niemiecki - Korespondencja osobista | Powiadomienia i zaproszenia

List | E-mail | Powiadomienia i zaproszenia | Życzenia | SMSy i Internet

Powiadomienia i zaproszenia - Narodziny dziecka

...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Wir freuen uns über die Geburt von...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Używane, gdy osoba trzecia powiadamia o narodzinach dziecka
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka; zwykle używane w kartkach ze zdjęciem dziecka
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka

Powiadomienia i zaproszenia - Zaręczyny

.. 와 ...는 약혼하였습니다.
... und ... haben sich verlobt.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Tradycyjne, używane, gdy rodzice powiadamiają o zaręczynach swojej córki
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe

Powiadomienia i zaproszenia - Ślub

...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie kobiety
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Używane przez rodziców pana młodego/panny młodej, gdy zapraszamy na ślub
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub bliskich przyjaciół

Powiadomienia i zaproszenia - Specjalne okazje

...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Używane, gdy zapraszamy osoby na konkretny dzień, godzinę i w związku ze specjalną okazją
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Używane, gdy zapraszamy osoby na kolację w związku z jakąś okazją
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Formalne, używane gdy zapraszamy osoby na oficjalne przyjęcie. Popularne przy zaproszeniach na służbową kolację.
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Formalne, używane gdy zapraszamy bliskich przyjaciół na ważne przyjęcie
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Używane w zaproszeniach, gdy pytamy osobę czy przyjdzie, aby pokazać, że chcemy, by się pojawiła na przyjęciu
...에 와서 만날 래?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Nieformalne, używamy, gdy zapraszamy znajomych bez szczególnej okazji, żeby się z nimi zobaczyć