Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | Powiadomienia i zaproszenia

List | E-mail | Powiadomienia i zaproszenia | Życzenia | SMSy i Internet

Powiadomienia i zaproszenia - Narodziny dziecka

...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Używane, gdy osoba trzecia powiadamia o narodzinach dziecka
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka; zwykle używane w kartkach ze zdjęciem dziecka
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka

Powiadomienia i zaproszenia - Zaręczyny

.. 와 ...는 약혼하였습니다.
... en ... hebben zich verloofd.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Tradycyjne, używane, gdy rodzice powiadamiają o zaręczynach swojej córki
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe

Powiadomienia i zaproszenia - Ślub

...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie kobiety
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Używane przez rodziców pana młodego/panny młodej, gdy zapraszamy na ślub
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub bliskich przyjaciół

Powiadomienia i zaproszenia - Specjalne okazje

...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Używane, gdy zapraszamy osoby na konkretny dzień, godzinę i w związku ze specjalną okazją
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Używane, gdy zapraszamy osoby na kolację w związku z jakąś okazją
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formalne, używane gdy zapraszamy osoby na oficjalne przyjęcie. Popularne przy zaproszeniach na służbową kolację.
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formalne, używane gdy zapraszamy bliskich przyjaciół na ważne przyjęcie
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Używane w zaproszeniach, gdy pytamy osobę czy przyjdzie, aby pokazać, że chcemy, by się pojawiła na przyjęciu
...에 와서 만날 래?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Nieformalne, używamy, gdy zapraszamy znajomych bez szczególnej okazji, żeby się z nimi zobaczyć