Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | Powiadomienia i zaproszenia

List | E-mail | Powiadomienia i zaproszenia | Życzenia | SMSy i Internet

Powiadomienia i zaproszenia - Narodziny dziecka

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Używane, gdy osoba trzecia powiadamia o narodzinach dziecka
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka; zwykle używane w kartkach ze zdjęciem dziecka
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka

Powiadomienia i zaproszenia - Zaręczyny

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Tradycyjne, używane, gdy rodzice powiadamiają o zaręczynach swojej córki
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe

Powiadomienia i zaproszenia - Ślub

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie kobiety
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Używane przez rodziców pana młodego/panny młodej, gdy zapraszamy na ślub
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub bliskich przyjaciół

Powiadomienia i zaproszenia - Specjalne okazje

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Używane, gdy zapraszamy osoby na konkretny dzień, godzinę i w związku ze specjalną okazją
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Używane, gdy zapraszamy osoby na kolację w związku z jakąś okazją
Ni invitas al...
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Formalne, używane gdy zapraszamy osoby na oficjalne przyjęcie. Popularne przy zaproszeniach na służbową kolację.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Formalne, używane gdy zapraszamy bliskich przyjaciół na ważne przyjęcie
Ni devus tre multe kiel vi venus.
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Używane w zaproszeniach, gdy pytamy osobę czy przyjdzie, aby pokazać, że chcemy, by się pojawiła na przyjęciu
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
...에 와서 만날 래?
Nieformalne, używamy, gdy zapraszamy znajomych bez szczególnej okazji, żeby się z nimi zobaczyć