Zwroty | czeski - Korespondencja osobista | Powiadomienia i zaproszenia

List | E-mail | Powiadomienia i zaproszenia | Życzenia | SMSy i Internet

Powiadomienia i zaproszenia - Narodziny dziecka

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
S potěšením oznamujeme narození...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Używane, gdy osoba trzecia powiadamia o narodzinach dziecka
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka; zwykle używane w kartkach ze zdjęciem dziecka
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka

Powiadomienia i zaproszenia - Zaręczyny

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... a ... jsou zasnoubeni.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Tradycyjne, używane, gdy rodzice powiadamiają o zaręczynach swojej córki
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe

Powiadomienia i zaproszenia - Ślub

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Slečna se brzy stane paní ...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie kobiety
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Używane przez rodziców pana młodego/panny młodej, gdy zapraszamy na ślub
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub bliskich przyjaciół

Powiadomienia i zaproszenia - Specjalne okazje

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Używane, gdy zapraszamy osoby na konkretny dzień, godzinę i w związku ze specjalną okazją
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Używane, gdy zapraszamy osoby na kolację w związku z jakąś okazją
Ni invitas al...
Jste srdečně zváni...
Formalne, używane gdy zapraszamy osoby na oficjalne przyjęcie. Popularne przy zaproszeniach na służbową kolację.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formalne, używane gdy zapraszamy bliskich przyjaciół na ważne przyjęcie
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Używane w zaproszeniach, gdy pytamy osobę czy przyjdzie, aby pokazać, że chcemy, by się pojawiła na przyjęciu
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Chtěli byste přijít k... na...?
Nieformalne, używamy, gdy zapraszamy znajomych bez szczególnej okazji, żeby się z nimi zobaczyć