Zwroty | tajski - Korespondencja osobista | Powiadomienia i zaproszenia

List | E-mail | Powiadomienia i zaproszenia | Życzenia | SMSy i Internet

Powiadomienia i zaproszenia - Narodziny dziecka

我们高兴地宣布...的出生
เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
Używane, gdy osoba trzecia powiadamia o narodzinach dziecka
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka; zwykle używane w kartkach ze zdjęciem dziecka
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
带着爱和希望我们迎接...的降临。
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka

Powiadomienia i zaproszenia - Zaręczyny

...和...订婚了。
...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
...高兴地宣布他们订婚了。
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
我们高兴地宣布...和...订婚了。
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
Tradycyjne, używane, gdy rodzice powiadamiają o zaręczynach swojej córki
来参加并庆祝...和...的订婚。
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe

Powiadomienia i zaproszenia - Ślub

我们高兴地宣布...和...喜结连理
เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie
...小姐很快即将成为...夫人
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie kobiety
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
Używane przez rodziców pana młodego/panny młodej, gdy zapraszamy na ślub
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub bliskich przyjaciół

Powiadomienia i zaproszenia - Specjalne okazje

如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
Używane, gdy zapraszamy osoby na konkretny dzień, godzinę i w związku ze specjalną okazją
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
Używane, gdy zapraszamy osoby na kolację w związku z jakąś okazją
我们诚挚地邀请您...
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
Formalne, używane gdy zapraszamy osoby na oficjalne przyjęcie. Popularne przy zaproszeniach na służbową kolację.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
Formalne, używane gdy zapraszamy bliskich przyjaciół na ważne przyjęcie
我们非常期待您的到来。
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
Używane w zaproszeniach, gdy pytamy osobę czy przyjdzie, aby pokazać, że chcemy, by się pojawiła na przyjęciu
你愿意来...参加...吗?
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Nieformalne, używamy, gdy zapraszamy znajomych bez szczególnej okazji, żeby się z nimi zobaczyć