Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | Powiadomienia i zaproszenia

List | E-mail | Powiadomienia i zaproszenia | Życzenia | SMSy i Internet

Powiadomienia i zaproszenia - Narodziny dziecka

We are happy to announce the birth of…
Siamo felici di annunciare la nascita di...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
Używane, gdy osoba trzecia powiadamia o narodzinach dziecka
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Siamo lieti di presentarvi...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka; zwykle używane w kartkach ze zdjęciem dziecka
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
With love and hope we welcome…to the world.
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka

Powiadomienia i zaproszenia - Zaręczyny

…and…are engaged.
...e... annunciano il loro fidanzamento.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
…are happy to announce their engagement.
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
We are happy to announce the engagement of…and…
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
Tradycyjne, używane, gdy rodzice powiadamiają o zaręczynach swojej córki
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe
You are cordially invited to … and … engagement party on…
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe

Powiadomienia i zaproszenia - Ślub

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie
Miss…is soon to become Mrs. ...
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie kobiety
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
Używane przez rodziców pana młodego/panny młodej, gdy zapraszamy na ślub
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub bliskich przyjaciół

Powiadomienia i zaproszenia - Specjalne okazje

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Saremmo felici di vederti il...alle...per...
Używane, gdy zapraszamy osoby na konkretny dzień, godzinę i w związku ze specjalną okazją
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
Używane, gdy zapraszamy osoby na kolację w związku z jakąś okazją
You are cordially invited to…
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
Formalne, używane gdy zapraszamy osoby na oficjalne przyjęcie. Popularne przy zaproszeniach na służbową kolację.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
Formalne, używane gdy zapraszamy bliskich przyjaciół na ważne przyjęcie
We would very much like you to come.
Contiamo sulla tua presenza.
Używane w zaproszeniach, gdy pytamy osobę czy przyjdzie, aby pokazać, że chcemy, by się pojawiła na przyjęciu
Would you like to come to…for…?
Hai voglia di vederci per...?
Nieformalne, używamy, gdy zapraszamy znajomych bez szczególnej okazji, żeby się z nimi zobaczyć