Zwroty | czeski - Korespondencja osobista | Powiadomienia i zaproszenia

List | E-mail | Powiadomienia i zaproszenia | Życzenia | SMSy i Internet

Powiadomienia i zaproszenia - Narodziny dziecka

We are happy to announce the birth of…
S potěšením oznamujeme narození...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Używane, gdy osoba trzecia powiadamia o narodzinach dziecka
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka; zwykle używane w kartkach ze zdjęciem dziecka
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
With love and hope we welcome…to the world.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka

Powiadomienia i zaproszenia - Zaręczyny

…and…are engaged.
... a ... jsou zasnoubeni.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
…are happy to announce their engagement.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
We are happy to announce the engagement of…and…
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Tradycyjne, używane, gdy rodzice powiadamiają o zaręczynach swojej córki
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe

Powiadomienia i zaproszenia - Ślub

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie
Miss…is soon to become Mrs. ...
Slečna se brzy stane paní ...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie kobiety
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Używane przez rodziców pana młodego/panny młodej, gdy zapraszamy na ślub
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub bliskich przyjaciół

Powiadomienia i zaproszenia - Specjalne okazje

We would be delighted if you would join us on..at…for…
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Używane, gdy zapraszamy osoby na konkretny dzień, godzinę i w związku ze specjalną okazją
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Używane, gdy zapraszamy osoby na kolację w związku z jakąś okazją
You are cordially invited to…
Jste srdečně zváni...
Formalne, używane gdy zapraszamy osoby na oficjalne przyjęcie. Popularne przy zaproszeniach na służbową kolację.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formalne, używane gdy zapraszamy bliskich przyjaciół na ważne przyjęcie
We would very much like you to come.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Używane w zaproszeniach, gdy pytamy osobę czy przyjdzie, aby pokazać, że chcemy, by się pojawiła na przyjęciu
Would you like to come to…for…?
Chtěli byste přijít k... na...?
Nieformalne, używamy, gdy zapraszamy znajomych bez szczególnej okazji, żeby się z nimi zobaczyć