Zwroty | węgierski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Caro Luca,
Kedves John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
Kedves Anya / Apa!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
Szia John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
Szia John!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
John!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
Drága John!
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per avermi scritto.
Köszönöm a leveledet.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
Jó volt megint hallani felőled.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Azért írok, hogy elmondjam ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
Van már valami programod...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
Örömmel hallottam, hogy ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
... is üdvözletét küldi.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
Üdvözöld...-t helyettem is.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Spero di avere presto tue notizie.
Várom a válaszodat.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
Írj hamar.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
Írj, amint ....
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Írj, ha többet megtudsz.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
Vigyázz magadra.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
Szeretlek
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
Üdvözlettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
Szeretettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tanti cari saluti
Szeretettel, / Sok puszi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Con affetto,
Szeretettel, / Sok puszi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny