Zwroty | tajski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Caro Luca,
เรียน จอห์น
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
ว่าไง จอห์น
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
จอห์น
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
ที่รักของฉัน
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
สุดที่รักของฉัน
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per avermi scritto.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Spero di avere presto tue notizie.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
ฉันรักคุณ
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
ขอให้โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
ขอให้โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
โชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
ด้วยความรักยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tanti cari saluti
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Con affetto,
รักอย่างมาก
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny