Zwroty | rumuński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Caro Luca,
Dragă Andrei,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
Dragă Mamă/Tată,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
Dragă unchiule Andrei,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
Dragă Andrei,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
Bună Andrei!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
Salut Andrei!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
Draga mea,/Dragul meu,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
Dragul meu Andrei,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per avermi scritto.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
... îţi transmite toată dragostea.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
Salută pe ...din partea mea.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Spero di avere presto tue notizie.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
Scrie-mi înapoi curând.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
Trimite-mi un răspuns când... .
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
Aveţi grijă de voi!
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
Te iubesc!
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
Toate cele bune,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
Cu drag,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
Cele mai calde urări,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
Toate cele bune,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
Cu toată dragostea,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tanti cari saluti
Cu drag,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Con affetto,
Cu mult drag,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny