Zwroty | rosyjski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Caro Luca,
Дорогой Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
Дорогая мама/папа
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
Дорогой дядя Петя,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
Привет, Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
Здорово, Иван,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
Иван,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
Любимый (ая),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
Дорогой мой...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
Милый Иван,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per avermi scritto.
Спасибо за письмо.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Извини, что так долго не писал(а)
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Мы так давно не общались
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
С удовольствием сообщаю, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
Я был рад услышать, что...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
Я так сожалею о...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
... тоже шлет привет.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
Передай ... привет от меня.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Spero di avere presto tue notizie.
Надеюсь на скорый ответ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
Ответь как можно скорее
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
Напиши, если/когда...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
Береги себя.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
Я тебя люблю.
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
С наилучшими пожеланиями
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
С наилучшими пожеланиями,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
С уважением..
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
Всего наилучшего,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
С любовью,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tanti cari saluti
Я вас люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Con affetto,
Люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny