Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Caro Luca,
Cher Benjamin,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
Chère Maman / Cher Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
Cher Oncle Jeremy,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
Salut Sylvain,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
Coucou Daniel,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
Victor,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
Mon chéri / Ma chérie,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
Mon très cher Christophe,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per avermi scritto.
Merci pour votre lettre.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Je t'écris pour te dire que...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
J'ai le regret de vous informer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
...envoie ses salutations.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
Dis bonjour à... de ma part.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Spero di avere presto tue notizie.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
Écris-moi vite.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
Écris-moi quand...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
Prends soin de toi.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
Je t'aime.
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
Tous mes vœux,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
Amitiés,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
Amicalement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
Bien à vous/toi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
Tendrement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tanti cari saluti
Bises,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Con affetto,
Bisous,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny