Zwroty | duński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Caro Luca,
Kære John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
Kære Mor / Far,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
Kære Onkel Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
Hej John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
Hej John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
Kære,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
Kæreste,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
Kæreste John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per avermi scritto.
Tak for dit brev,
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
Det var godt at høre fra dig igen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
Har du lavet nogle planer den...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
Jeg var henrykt at høre om...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
Jeg var så ked af at høre at...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
... siger hej.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
Sig hej til... for mig.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Spero di avere presto tue notizie.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
Skriv tilbage snart.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
Skriv endelig tilbage når...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
Have det godt.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
Jeg elsker dig.
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
De bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
Med de bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
Venligste hilsner,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
Alt det bedste,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
Kærligst,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tanti cari saluti
Masser af kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Con affetto,
Meget kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny