Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Kedves John!
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Kedves Anya / Apa!
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Kedves Jerome Nagybácsi!
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Szia John!
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Szia John!
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John!
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Kedvesem / Drágám!
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Kedvesem / Drágám!
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Drága John!
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Köszönöm a leveledet.
Grazie per avermi scritto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Jó volt megint hallani felőled.
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Olyan régóta nem beszéltünk már.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Azért írok, hogy elmondjam ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Van már valami programod...?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Örömmel jelentem be, hogy ...
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Örömmel hallottam, hogy ...
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... is üdvözletét küldi.
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Üdvözöld...-t helyettem is.
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Várom a válaszodat.
Spero di avere presto tue notizie.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj hamar.
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj, amint ....
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Írj, ha többet megtudsz.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Vigyázz magadra.
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretlek
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Legjobbakat!
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Üdvözlettel,
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Legjobbakat!
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel,
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel, / Sok puszi,
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Szeretettel, / Sok puszi,
Con affetto,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny