Zwroty | portugalski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Kedves John!
Querido Vítor,
Querida Maria,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Kedves Anya / Apa!
Querida Mãe,
Querido Pai,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Kedves Jerome Nagybácsi!
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Szia John!
Olá Vítor,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Szia John!
Oi Vítor,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John!
Vítor,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Kedvesem / Drágám!
Meu querido,
Minha querida,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Kedvesem / Drágám!
Meu amado,
Minha amada,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Drága John!
Amado Vítor,
Amada Maria,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Köszönöm a leveledet.
Obrigado por sua carta.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Jó volt megint hallani felőled.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Azért írok, hogy elmondjam ...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Van már valami programod...?
Você já fez planos para ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Örömmel jelentem be, hogy ...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Örömmel hallottam, hogy ...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Lamento informá-lo que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... is üdvözletét küldi.
...manda lembranças.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Üdvözöld...-t helyettem is.
Diga olá para ... por mim.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Várom a válaszodat.
Espero ter notícias suas em breve.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj hamar.
Escreva novamente em breve.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj, amint ....
Escreva de volta quando...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Írj, ha többet megtudsz.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Vigyázz magadra.
Cuide-se.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretlek
Eu te amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Legjobbakat!
Abraços,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Üdvözlettel,
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Legjobbakat!
Tudo de bom,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel,
Com todo meu amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel, / Sok puszi,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Szeretettel, / Sok puszi,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny