Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Kedves John!
Beste Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Kedves Anya / Apa!
Beste mama / papa
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Kedves Jerome Nagybácsi!
Beste oom Jeroen
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Szia John!
Hallo Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Szia John!
Hoi Jan
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John!
Jan
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Kedvesem / Drágám!
Lieve ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Kedvesem / Drágám!
Liefste ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Drága John!
Lieve Jan
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Köszönöm a leveledet.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Jó volt megint hallani felőled.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Azért írok, hogy elmondjam ...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Van már valami programod...?
Heb je al plannen voor ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Örömmel jelentem be, hogy ...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Örömmel hallottam, hogy ...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Helaas moet ik je melden dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... is üdvözletét küldi.
... doet jou de groeten.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Üdvözöld...-t helyettem is.
Doe ... de groeten namens mij.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Várom a válaszodat.
Ik hoop snel van jou te horen.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj hamar.
Schrijf me snel terug.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj, amint ....
Schrijf me snel terug wanneer ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Írj, ha többet megtudsz.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Vigyázz magadra.
Het ga je goed.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretlek
Ik hou van je.
Używane, gdy piszemy do partnera
Legjobbakat!
Hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Met hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Üdvözlettel,
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Legjobbakat!
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel, / Sok puszi,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Szeretettel, / Sok puszi,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny