Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Kedves John!
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Kedves Anya / Apa!
Estimata paĉjo/panjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Kedves Jerome Nagybácsi!
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Szia John!
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Szia John!
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John!
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Drága John!
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Köszönöm a leveledet.
Dankon pro via letero.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Jó volt megint hallani felőled.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Azért írok, hogy elmondjam ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Van már valami programod...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Örömmel jelentem be, hogy ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Örömmel hallottam, hogy ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... is üdvözletét küldi.
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Üdvözöld...-t helyettem is.
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Várom a válaszodat.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj hamar.
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj, amint ....
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Írj, ha többet megtudsz.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Vigyázz magadra.
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretlek
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel,
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel, / Sok puszi,
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Szeretettel, / Sok puszi,
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny