Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Kedves John!
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Kedves Anya / Apa!
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Kedves Jerome Nagybácsi!
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Szia John!
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Szia John!
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John!
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Kedvesem / Drágám!
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Kedvesem / Drágám!
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Drága John!
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Köszönöm a leveledet.
Thank you for your letter.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Jó volt megint hallani felőled.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Olyan régóta nem beszéltünk már.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Azért írok, hogy elmondjam ...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Van már valami programod...?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Örömmel jelentem be, hogy ...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Örömmel hallottam, hogy ...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Sajnálattal hallottam, hogy ...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... is üdvözletét küldi.
…sends his / her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Üdvözöld...-t helyettem is.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Várom a válaszodat.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj hamar.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj, amint ....
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Írj, ha többet megtudsz.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Vigyázz magadra.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretlek
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
Legjobbakat!
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Üdvözlettel,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Legjobbakat!
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel, / Sok puszi,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Szeretettel, / Sok puszi,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny