Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

เรียน จอห์น
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
เรียนคุณลุง เจอโรม
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
ว่าไง จอห์น
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
จอห์น
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
ที่รักของฉัน
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
สุดที่รักของฉัน
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Grazie per avermi scritto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Spero di avere presto tue notizie.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ฉันรักคุณ
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
ขอให้โชคดี
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
ขอให้โชคดี
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
โชคดี
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความรักยิ่ง
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
รักอย่างมาก
Con affetto,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny