Zwroty | wietnamski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

เรียน จอห์น
Gửi Vi,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
เรียนคุณลุง เจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Lam thân mến,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
จอห์น
Tùng à,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
ที่รักของฉัน
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
สุดที่รักของฉัน
Anh / Em thân yêu,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Trúc thân yêu,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... gửi lời chào cho bạn.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Używane, gdy piszemy do partnera
ขอให้โชคดี
Thân ái,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
ขอให้โชคดี
Thân,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Thân thương,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
โชคดี
Thân mến,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความรักยิ่ง
Thân mến,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Thân thương,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
รักอย่างมาก
Thân thương,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny