Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

เรียน จอห์น
Beste Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Beste mama / papa
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
เรียนคุณลุง เจอโรม
Beste oom Jeroen
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Hallo Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
ว่าไง จอห์น
Hoi Jan
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
จอห์น
Jan
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
ที่รักของฉัน
Lieve ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
สุดที่รักของฉัน
Liefste ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Lieve Jan
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Hartelijk dank voor jouw brief.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Heb je al plannen voor ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Helaas moet ik je melden dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... doet jou de groeten.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Doe ... de groeten namens mij.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Ik hoop snel van jou te horen.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Schrijf me snel terug.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Het ga je goed.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ฉันรักคุณ
Ik hou van je.
Używane, gdy piszemy do partnera
ขอให้โชคดี
Hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
ขอให้โชคดี
Met hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
โชคดี
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความรักยิ่ง
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
รักอย่างมาก
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny