Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

เรียน จอห์น
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Estimata paĉjo/panjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
เรียนคุณลุง เจอโรม
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
ว่าไง จอห์น
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
จอห์น
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
ที่รักของฉัน
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
สุดที่รักของฉัน
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Dankon pro via letero.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ฉันรักคุณ
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
ขอให้โชคดี
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
ขอให้โชคดี
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
โชคดี
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความรักยิ่ง
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
รักอย่างมาก
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny