Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

เรียน จอห์น
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
เรียนคุณลุง เจอโรม
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
ว่าไง จอห์น
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
จอห์น
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
ที่รักของฉัน
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
สุดที่รักของฉัน
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
ถึงจอห์นสุดที่รัก
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
谢谢您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
你有没有...的计划?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
当...,请回复
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
如果你有更多消息时,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
ดูแลตัวเองดีๆนะ
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ฉันรักคุณ
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
ขอให้โชคดี
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
ขอให้โชคดี
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
โชคดี
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความรักยิ่ง
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
รักอย่างมาก
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny