Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Dragă Andrei,
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dragă Mamă/Tată,
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dragă unchiule Andrei,
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Dragă Andrei,
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Bună Andrei!
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Salut Andrei!
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Draga mea,/Dragul meu,
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Iubitul meu, / Iubita mea,
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dragul meu Andrei,
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Grazie per avermi scritto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Am aflat cu plăcere faptul că...
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... îţi transmite toată dragostea.
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salută pe ...din partea mea.
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Spero di avere presto tue notizie.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Scrie-mi înapoi curând.
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Trimite-mi un răspuns când... .
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Aveţi grijă de voi!
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Te iubesc!
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Toate cele bune,
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Cu drag,
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cele mai calde urări,
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Toate cele bune,
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cu toată dragostea,
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cu drag,
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Cu mult drag,
Con affetto,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny