Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Dragă Andrei,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dragă Mamă/Tată,
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dragă unchiule Andrei,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Dragă Andrei,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Bună Andrei!
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Salut Andrei!
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Draga mea,/Dragul meu,
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Iubitul meu, / Iubita mea,
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dragul meu Andrei,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Thank you for your letter.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Am aflat cu plăcere faptul că...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... îţi transmite toată dragostea.
…sends his / her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salută pe ...din partea mea.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Scrie-mi înapoi curând.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Trimite-mi un răspuns când... .
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Aveţi grijă de voi!
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Te iubesc!
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
Toate cele bune,
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Cu drag,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cele mai calde urări,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Toate cele bune,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cu toată dragostea,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cu drag,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Cu mult drag,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny