Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Дорогой Иван,
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Дорогая мама/папа
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Дорогой дядя Петя,
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Привет, Иван,
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Здорово, Иван,
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Иван,
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Любимый (ая),
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Дорогой мой...
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Милый Иван,
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Спасибо за письмо.
Grazie per avermi scritto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Извини, что так долго не писал(а)
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Мы так давно не общались
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
С удовольствием сообщаю, что...
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Я был рад услышать, что...
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Я так сожалею о...
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... тоже шлет привет.
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Передай ... привет от меня.
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Надеюсь на скорый ответ.
Spero di avere presto tue notizie.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Ответь как можно скорее
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Напиши, если/когда...
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Береги себя.
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я тебя люблю.
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
С наилучшими пожеланиями
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
С наилучшими пожеланиями,
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С уважением..
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Всего наилучшего,
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С любовью,
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я вас люблю,
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Люблю,
Con affetto,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny