Zwroty | japoński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Дорогой Иван,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Дорогая мама/папа
お母さんへ/お父さんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Дорогой дядя Петя,
太郎おじさんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Привет, Иван,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Здорово, Иван,
太郎くんへ
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Иван,
太郎くんへ
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Любимый (ая),
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Дорогой мой...
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Милый Иван,
太郎へ
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Спасибо за письмо.
お手紙ありがとう。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Извини, что так долго не писал(а)
長い間連絡してなくてごめんね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Мы так давно не общались
しばらく連絡を取ってなかったね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
・・・・をお知らせします。
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
・・・・に何か予定はありますか?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
С удовольствием сообщаю, что...
・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Я был рад услышать, что...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
К сожалению, должен вам сообщить, что...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Я так сожалею о...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... тоже шлет привет.
・・・・がよろしく言っていました。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Передай ... привет от меня.
・・・・によろしく言っておいてね。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Надеюсь на скорый ответ.
お返事を待っています。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Ответь как можно скорее
はやく返事を書いてね。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Напиши, если/когда...
・・・・の時は連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
なにか報告があったらまた教えてください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Береги себя.
元気でね
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я тебя люблю.
好きだよ
Używane, gdy piszemy do partnera
С наилучшими пожеланиями
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
С наилучшими пожеланиями,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С уважением..
またね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Всего наилучшего,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С любовью,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я вас люблю,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Люблю,
体に気をつけてね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny