Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Дорогой Иван,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Привет, Иван,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Здорово, Иван,
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Иван,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Любимый (ая),
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Дорогой мой...
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Милый Иван,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Спасибо за письмо.
Thank you for your letter.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... тоже шлет привет.
…sends his / her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Береги себя.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я тебя люблю.
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С уважением..
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Всего наилучшего,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С любовью,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я вас люблю,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Люблю,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny