Zwroty | niemiecki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Querido Vítor,
Querida Maria,
Lieber Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Querida Mãe,
Querido Pai,
Liebe(r) Mama / Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Lieber Onkel Hieronymus,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Olá Vítor,
Hallo Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Oi Vítor,
Hey Johannes,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Vítor,
Johannes,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Meu querido,
Minha querida,
Mein(e) Liebe(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Meu amado,
Minha amada,
Mein(e) Liebste(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amado Vítor,
Amada Maria,
Liebster Johannes,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Obrigado por sua carta.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Foi bom ter notícias suas novamente.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Escrevo-lhe para dizer que ...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Você já fez planos para ...?
Hast Du schon Pläne für...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Lamento informá-lo que ...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Fiquei tão triste ao saber que ...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...manda lembranças.
... grüßt herzlich.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diga olá para ... por mim.
Bitte grüße... von mir.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Espero ter notícias suas em breve.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escreva novamente em breve.
Schreib mir bitte bald zurück.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escreva de volta quando...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Cuide-se.
Mach's gut.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Eu te amo.
Ich liebe Dich.
Używane, gdy piszemy do partnera
Abraços,
Herzliche Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Com carinho,
Mit besten Grüßen
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Com carinho,
Beste Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tudo de bom,
Alles Gute
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Com todo meu amor,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Com muito amor,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Com muito amor,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny