Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Querido Vítor,
Querida Maria,
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Querida Mãe,
Querido Pai,
Estimata paĉjo/panjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Olá Vítor,
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Oi Vítor,
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Vítor,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Meu querido,
Minha querida,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Meu amado,
Minha amada,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amado Vítor,
Amada Maria,
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Obrigado por sua carta.
Dankon pro via letero.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Foi bom ter notícias suas novamente.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Escrevo-lhe para dizer que ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Você já fez planos para ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Lamento informá-lo que ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Fiquei tão triste ao saber que ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...manda lembranças.
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diga olá para ... por mim.
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Espero ter notícias suas em breve.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escreva novamente em breve.
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escreva de volta quando...
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Cuide-se.
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Eu te amo.
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
Abraços,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Com carinho,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Com carinho,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tudo de bom,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Com todo meu amor,
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Com muito amor,
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Com muito amor,
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny