Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Querido Vítor,
Querida Maria,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Querida Mãe,
Querido Pai,
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Olá Vítor,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Oi Vítor,
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Vítor,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Meu querido,
Minha querida,
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Meu amado,
Minha amada,
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amado Vítor,
Amada Maria,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Obrigado por sua carta.
Thank you for your letter.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Foi bom ter notícias suas novamente.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Escrevo-lhe para dizer que ...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Você já fez planos para ...?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Fiquei satisfeito ao saber que ...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Lamento informá-lo que ...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Fiquei tão triste ao saber que ...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...manda lembranças.
…sends his / her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diga olá para ... por mim.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escreva novamente em breve.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escreva de volta quando...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Cuide-se.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Eu te amo.
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
Abraços,
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Com carinho,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Com carinho,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tudo de bom,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Com todo meu amor,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Com muito amor,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Com muito amor,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny