Zwroty | niemiecki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Drogi Janie,
Lieber Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Liebe(r) Mama / Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Drogi Wujku,
Lieber Onkel Hieronymus,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Cześć Michale,
Hallo Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hej Janku,
Hey Johannes,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Janku,
Johannes,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mój Drogi/Moja Droga,
Mein(e) Liebe(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mein(e) Liebste(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Najdroższy/Najdroższa,
Liebster Johannes,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dziękuję za Twój list.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Piszę, by przekazać Ci...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Czy masz już plany na...?
Hast Du schon Pläne für...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ucieszyłem się słysząc, że...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Z przykrością piszę, że...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Tak przykro mi słyszeć, że...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
Pozdrowienia od...
... grüßt herzlich.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Pozdrów ode mnie...
Bitte grüße... von mir.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Czekam na Twoją odpowiedź.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Odpisz szybko.
Schreib mir bitte bald zurück.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Odpisz, gdy...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Trzymaj się ciepło.
Mach's gut.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kocham Cię.
Ich liebe Dich.
Używane, gdy piszemy do partnera
Pozdrawiam serdecznie,
Herzliche Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Pozdrawiam ciepło,
Mit besten Grüßen
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Serdecznie pozdrawiam,
Beste Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ściskam,
Alles Gute
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Buziaki,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ściskam serdecznie,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Mnóstwo buziaków,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny