Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Drogi Janie,
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Estimata paĉjo/panjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Drogi Wujku,
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Cześć Michale,
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hej Janku,
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Janku,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mój Drogi/Moja Droga,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Najdroższy/Najdroższa,
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dziękuję za Twój list.
Dankon pro via letero.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Piszę, by przekazać Ci...
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Czy masz już plany na...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ucieszyłem się słysząc, że...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Z przykrością piszę, że...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Tak przykro mi słyszeć, że...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
Pozdrowienia od...
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Pozdrów ode mnie...
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Czekam na Twoją odpowiedź.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Odpisz szybko.
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Odpisz, gdy...
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Trzymaj się ciepło.
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kocham Cię.
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Pozdrawiam ciepło,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Serdecznie pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ściskam,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Buziaki,
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ściskam serdecznie,
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Mnóstwo buziaków,
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny